साहित्य म्हणजे काय
साहित्य म्हणजे काय

साहित्य म्हणजे काय? – Sahitya Mhanje Kay

साहित्य म्हणजे मानवी भावना, विचार, अनुभव आणि कल्पनांचे भाषा आणि कला माध्यमातून अभिव्यक्ती होय. साहित्य हे एक व्यापक क्षेत्र आहे ज्यात कविता, कादंबरी, नाटक, ललित लेखन, वैचारिक लेखन, पत्रकारिता, इत्यादींचा समावेश होतो.

साहित्याचे काही महत्त्वाचे कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • मनोरंजनाचे साधन: साहित्य हा मनोरंजनाचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. ते आपल्याला नवीन जगात प्रवेश करण्यास आणि नवीन अनुभव घेण्यास मदत करते.
 • ज्ञानाचे साधन: साहित्य हे ज्ञानाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. ते आपल्याला जगाबद्दल आणि त्यात राहणाऱ्या लोकांबद्दल जाणून घेण्यास मदत करते.
 • समज आणि सहिष्णुतेचे साधन: साहित्य हे समज आणि सहिष्णुतेचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. ते आपल्याला वेगवेगळ्या संस्कृती आणि परंपरांबद्दल जाणून घेण्यास मदत करते.

साहित्याची अनेक भिन्न शैली आणि प्रकार आहेत. प्रत्येक शैली आणि प्रकाराची स्वतःची विशिष्ट वैशिष्ट्ये आहेत.

साहित्याचे प्रकार कोणते

साहित्याचे काही महत्त्वाचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कविता: कविता ही साहित्याची एक लघु स्वरूप आहे जी भाषा आणि शब्दांचे सौंदर्यपूर्ण आणि प्रभावी वापर करते.
 • कादंबरी: कादंबरी ही साहित्याची एक दीर्घ स्वरूप आहे जी एका किंवा अधिक व्यक्तींची कथा सांगते.
 • नाटक: नाटक हे साहित्याचे एक दृश्य स्वरूप आहे जे रंगमंचावर सादर केले जाते.
 • ललित लेखन: ललित लेखन हे साहित्याचे एक वैविध्यपूर्ण स्वरूप आहे ज्यात निबंध, कथा, लेख, इत्यादींचा समावेश होतो.
 • वैचारिक लेखन: वैचारिक लेखन हे साहित्याचे एक स्वरूप आहे ज्यामध्ये विचार आणि कल्पनांचे विश्लेषण आणि मांडणी केली जाते.
 • पत्रकारिता: पत्रकारिता हे साहित्याचे एक स्वरूप आहे ज्यामध्ये वर्तमान घडामोडींची माहिती दिली जाते.

साहित्य हे एक महत्त्वाचे सांस्कृतिक साधन आहे. ते आपल्याला मानवी अनुभवाचे समृद्ध आणि व्यापक दृष्टीकोन देते.

साहित्याचे स्वरूप

साहित्याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत:

 • ललित साहित्य: ललित साहित्य हे साहित्याचे एक स्वरूप आहे जे सौंदर्य आणि आनंद प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ललित साहित्यात कविता, कादंबरी, नाटक, ललित निबंध, कथा, इत्यादींचा समावेश होतो.
 • वैचारिक साहित्य: वैचारिक साहित्य हे साहित्याचे एक स्वरूप आहे जे विचार आणि कल्पनांचा प्रसार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. वैचारिक साहित्यात निबंध, समीक्षा, वारसा, इतिहास, इत्यादींचा समावेश होतो.

ललित साहित्याचे काही महत्त्वाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कविता: कविता ही साहित्याची एक लघु स्वरूप आहे जी भाषा आणि शब्दांचे सौंदर्यपूर्ण आणि प्रभावी वापर करते. कवितामध्ये भावना, विचार, अनुभव आणि कल्पनांचे अभिव्यक्ती होते.
 • कादंबरी: कादंबरी ही साहित्याची एक दीर्घ स्वरूप आहे जी एका किंवा अधिक व्यक्तींची कथा सांगते. कादंबरीत वास्तववाद, स्वप्नवाद, भविष्यवाद, इत्यादी विविध शैलींचा समावेश होऊ शकतो.
 • नाटक: नाटक हे साहित्याचे एक दृश्य स्वरूप आहे जे रंगमंचावर सादर केले जाते. नाटकात कथा, चरित्र, समस्या, इत्यादींचा समावेश होऊ शकतो.
 • ललित निबंध: ललित निबंध हे साहित्याचे एक स्वरूप आहे जे वैयक्तिक अनुभव, विचार आणि कल्पनांचे अभिव्यक्ती करते. ललित निबंधात कविता, कादंबरी, नाटक, इत्यादी साहित्यप्रकारांच्या तत्त्वांचा समावेश होऊ शकतो.
 • कथा: कथा ही साहित्याची एक अल्प स्वरूप आहे जी एक किंवा अधिक व्यक्तींची कथा सांगते. कथेत वास्तववाद, स्वप्नवाद, भविष्यवाद, इत्यादी विविध शैलींचा समावेश होऊ शकतो.

ललित साहित्य म्हणजे काय

ललित साहित्य हे साहित्याचे एक स्वरूप आहे जे सौंदर्य आणि आनंद प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ललित साहित्यात कविता, कादंबरी, नाटक, ललित निबंध, कथा, इत्यादींचा समावेश होतो.

ललित साहित्याचे काही महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • भाषा आणि शब्दांचा सौंदर्यपूर्ण आणि प्रभावी वापर: ललित साहित्यात भाषा आणि शब्दांचा सौंदर्यपूर्ण आणि प्रभावी वापर केला जातो. यामुळे साहित्याला एक कलात्मक आणि आकर्षक स्वरूप प्राप्त होते.
 • भावना, विचार, अनुभव आणि कल्पनांचे अभिव्यक्ती: ललित साहित्यात भावना, विचार, अनुभव आणि कल्पनांचे अभिव्यक्ती होते. यामुळे साहित्य वाचकांना भावनिकदृष्ट्या प्रभावित करते आणि त्यांच्या मनात एक नवीन जग निर्माण करते.
 • कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशीलता: ललित साहित्यात कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशीलतेचा वापर केला जातो. यामुळे साहित्य नवीन आणि अनोखे विचार आणि कल्पना प्रदान करते.

वाङ्मय म्हणजे काय

वाङ्मय हा शब्द संस्कृत भाषेतून आला आहे. वाङ्मय म्हणजे “वाणी” आणि “मंत्र” या दोन शब्दांचे संयोग आहे. वाङ्मय म्हणजे “शब्दांनी केलेली रचना” होय.

वाङ्मय हे साहित्याचे एक व्यापक स्वरूप आहे ज्यात कविता, कादंबरी, नाटक, ललित निबंध, कथा, इत्यादींचा समावेश होतो. वाङ्मय हे एक महत्त्वाचे सांस्कृतिक साधन आहे. ते आपल्याला मानवी अनुभवाचे समृद्ध आणि व्यापक दृष्टीकोन देते.

साहित्यिक समानार्थी शब्द मराठी

साहित्याचे मराठीतील काही समानार्थी शब्द खालीलप्रमाणे आहेत:

 • वाङ्मय
 • शब्दकलेचा प्रकार
 • कलाग्रंथ
 • वाङ्मयशास्त्र
 • साहित्यशास्त्र
 • साहित्यरचना
 • साहित्यप्रकार
 • साहित्याच्या शाखा
 • वाङ्मयसाहित्य

साहित्य in English

साहित्याचा इंग्रजीतील शब्द “literature” आहे. या शब्दाची व्युत्पत्ती लॅटिन शब्द “litterae” यापासून झाली आहे. या शब्दाचा अर्थ “शिक्षण” किंवा “वाचन” असा होतो.

साहित्याची व्याख्या “मानवी भावना, विचार, अनुभव आणि कल्पनांचे भाषा आणि कला माध्यमातून अभिव्यक्ती” अशी केली जाऊ शकते. साहित्य हे एक व्यापक क्षेत्र आहे ज्यात कविता, कादंबरी, नाटक, ललित लेखन, वैचारिक लेखन, पत्रकारिता, इत्यादींचा समावेश होतो.

साहित्याचे अनेक महत्त्वाचे कार्ये आहेत. साहित्य हे एक महत्त्वाचे मनोरंजनाचे साधन आहे. ते आपल्याला नवीन जगात प्रवेश करण्यास आणि नवीन अनुभव घेण्यास मदत करते. साहित्य हे ज्ञानाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. ते आपल्याला जगाबद्दल आणि त्यात राहणाऱ्या लोकांबद्दल जाणून घेण्यास मदत करते. साहित्य हे समज आणि सहिष्णुतेचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. ते आपल्याला वेगवेगळ्या संस्कृती आणि परंपरांबद्दल जाणून घेण्यास मदत करते.

साहित्य म्हणजे काय? – Sahitya Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply