नंदीबैल निबंध मराठी

नंदीवाला हा आम्हा मुलांचा प्रिय मित्रच आहे. त्याच्या वाट्याचा गुबगुबूऽऽ असा आवाज आला की, आम्ही अंगणाकडे धाव घेतो. त्याच्यासोबत त्याचा नंदीबैलही असतो.

नंदीवाला नंदीबैलाला छान सजवतो. लाल-गुलाबी रंगांची मखमलीची झूल बैलाच्या पाठीवर असते. रंगीबेरंगी कापडाच्या पट्ट्यांनी त्याची शिंगे सजवलेली असतात. कपाळावर चमचमणारे लहान लहान आरसे लावलेले असतात. गळ्यात घुगूरमाळा व पायात पैंजण असा साज त्याच्या अंगावर असतो. अशा रीतीने सजवलेल्या नंदीबैलाला घेऊन नंदीवाला दारोदार हिंडतो.

नंदीबैल भविष्य सांगण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. घरातल्या लोकांचे प्रश्न नंदीवाला नंदीबैलाला सांगतो आणि ढोलकीवर गुबूगुबूऽऽ असा आवाज करतो. नंदीबैल मान हलवून उत्तर देतो. नंदीवाला कधी कधी गमतीदार प्रश्न विचारतो आणि अंगणात हास्याचा धबधबा कोसळतो. मग नंदीबैलाला धान्य व पैसे दिले जातात. नंदीबैलाचा हा खेळ आम्हा मुलांना खूप खूप आवडतो.

पुढे वाचा:

Leave a Reply